دوره های مرتبط

سواد رسانه ای-فرهنگسرای امید معصومه نصیری
سواد رسانه ای-فرهنگسرای امید
معصومه نصیری

ساعت 16 الی 18 چهارشنبه‌ها

10 جلسه

حضوری

فرهنگسرای امید

حضوری : 3.300.000 تومان
طنزنویسی-فرهنگسرای امید ناصر فیض
طنزنویسی-فرهنگسرای امید
ناصر فیض

10 جلسه دو ساعته

حضوری

فرهنگسرای امید

حضوری : 3.000.000 تومان
بازیگری (ویژه نوجوانان)-فرهنگسرای امید کیانوش گرامی
بازیگری (ویژه نوجوانان)-فرهنگسرای امید
کیانوش گرامی

یکشنبه - سه شنبخ - چهارشنبه

12 جلسه دو ساعته

حضوری

فرهنگسرای امید

حضوری : 15.000.000 تومان
گریم سینمایی- فرهنگسرای امید مرتضی نائینی
گریم سینمایی- فرهنگسرای امید
مرتضی نائینی

دوشنیه- چهارشنیه-16:00 الی 17:30

12 جلسه

حضوری

فرهنگسرای امید

حضوری : 3.000.000 تومان