دوره های مرتبط

طنزنویسی-فرهنگسرای امید ناصر فیض
طنزنویسی-فرهنگسرای امید
ناصر فیض

10 جلسه دو ساعته

حضوری

فرهنگسرای امید

حضوری : 3.000.000 تومان
کارگاه عکاسی دیجیتال-موزه عکاسخانه مهدی سروری
کارگاه عکاسی دیجیتال-موزه عکاسخانه
مهدی سروری

شنبه و دوشنبه - ساعت 10تا 12

شش جلسه

حضوری

معاونت هنری موزه عکاسخانه

حضوری : 900.000 تومان
فتوشاپ- فرهنگسرای انقلاب ابراهیم مباشری
فتوشاپ- فرهنگسرای انقلاب
ابراهیم مباشری

یکشنبه ها و سه شنبه ها

9 جلسه

حضوری

فرهنگسرای انقلاب

حضوری : 1.000.000 تومان