دوره های فرهنگسرای انقلاب

دوره جامع تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)-موسسه آموزش شهر مولانا میری
دوره جامع تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC)-موسسه آموزش شهر

تاریخ شروع 1402/05/23 - دوشنبه ها - ساعت 8:30 تا 14:00

18 جلسه

دوره تربیت مدرس حضوری - تعیین سطح دوره آنلاین است.

فرهنگسرای انقلاب

حضوری : 2.600.000 تومان
مجازی : 50.000 تومان
فتوشاپ- فرهنگسرای انقلاب ابراهیم مباشری
فتوشاپ- فرهنگسرای انقلاب
ابراهیم مباشری

یکشنبه ها و سه شنبه ها

9 جلسه

حضوری

فرهنگسرای انقلاب

حضوری : 1.000.000 تومان